Медицински Център Ависта

Медицински Център Ависта е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ регистрирано през 2000 г. В центъра работят утвърдени в своята област лекари по специалностите: акушерство и гинекология, кардиология, детски болести, хирургия. В сградата има и двама семейни лекари.( които не са част от структурата на медицинския  център)
 • Диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на болни
 • Профилактични прегледи
 • Функционални изследвания със съвременна апаратура
  • Ехокардиография с цветен доплер
  • Ехография на коремни органи,щитовидна жлеза, лимфни възли, тестиси
  • Трансфонтанелна ехография
  • ЕКГ
  • Запис на сърдечния ритъм на плода
 • Водене на женска консултация
  • Проследяване развитието на бременността
  • Подготовка на бъдещите майки за раждане и отглеждане на новороденото

Извършват се платени прегледи по утвърден ценоразпис.

Всеки пациент получава внимание, грижи и помощ за своя проблем на съвременно ниво.

Центърът работи по договор с НЗОК ( Национална здравноосигурителна каса), ДЗИ Живото-застраховане, ФИ ХЕЛТ Застраховане.

Лекарите работят по индивидуални графици. Записването за прегледи се извършва чрез регистратура на телефони: 042/ 625193 и 0877625190. Регистратурата работи от 8.00 ч. до 19.00 ч.