Екип

Д-р Денка Енчева  – специалист акушер гинеколог           Приемни часове

Началник гинекологично отделение в АГ клиника на МБАЛ „Проф.Д-р Ст. Киркович“.

Д-р Росица Кадирева – специалист акушер гинеколог        Приемни часове

 

Д-р Мария Качарова                                                       Приемни часове

– специалист кардиология и вътрешни болести

 

Д-р Нели Михайлова  специалист детски болести             Приемни часове

 

Д-р Невена Стоянова  – специалист детски болести           Приемни часове

и болести на новороденото – неонатология

 

Д-р Иван Рачков – специалист хирург                                 Приемни часове

Лапароскопска хирургия (безкръвни операции)

 

Д-р Тодор Тодоров – семеен лекар                                     Приемни часове

 

Д-р Любен Колев – семеен лекар                                        Приемни часове