Дейности

 В центъра се извършват следните дейности:

 • Общомедицински дейности
 • Диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на болни
 • Профилактични прегледи
 • Функционални изследвания със съвременна апаратура
  Ехокардиография с цветен доплер
  Ехография на коремни органи,щитовидна жлеза
  Трансфонтанелна ехография
  ЕКГ
  Запис на сърдечния ритъм на плода
 • Водене на женска консултация
  Проследяване развитието на бременността
  Подготовка на бъдещите майки за раждане и отглеждане на новороденото