За нас

Медицински Център Ависта е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ регистрирано през 2000 г. В центъра работят утвърдени в своята област лекари по специалностите: акушерство и гинекология, кардиология, детски болести, хирургия. В сградата има и двама семейни лекари.( които не са част от структурата на медицинския  център)

 

Всеки пациент получава внимание, грижи и помощ за своя проблем

на съвременно ниво.

 

Извършват се платени прегледи по утвърден ценоразпис.

Центърът работи по договор с НЗОК ( Национална здравноосигурителна каса), ДЗИ Живото-застраховане, ФИ ХЕЛТ Застраховане.

Лекарите работят по индивидуални графици. Записването за прегледи се извършва чрез регистратура на телефони: 042/ 625193 и 0877625190. Регистратурата работи от 8.00 ч. до 19.00 ч.