Category За нас

Медицински Център Ависта

Медицински Център Ависта е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ регистрирано през 2000 г. В центъра работят утвърдени в своята област лекари по специалностите: акушерство и гинекология, кардиология, детски болести, хирургия. В сградата има и двама семейни лекари.( които не са част от структурата на медицинския  център)
  • Диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на болни
  • Профилактични прегледи
  • Функционални изследвания със съвреме...
Повече информация