Училище за родители

Очаквате с нетърпение раждането на вашето дете.Готови ли сте да го посрещнете? Имате ли нужда от професионални съвети за този важен момент и за следващите го вълнуващи, но не лесни месеци?
В Училището се разглеждат следните основни теми,представени с макети,филмов материал , практически упражнения и дискусии:

I.Предродилна подготовка
1.Предвестници на раждането.Видове контракции.П одготовка за раждане.
2.Периоди на нормално раждане- поведение.
3.Дишане по време на раждане – техника.
4.Възстановяване след раждане.

II.Грижи за новороденото
1.Първи грижи за новороденото.
2.Физиологични особености на новороденото дете.
3.Тоалет на новороденото – къпане,грижи за пъпа.

III.Кърмене
1.Кърмене – предимства за майката и детето.
2.Подготовка на гърдите за кърмене.Съвети за кърмене.
3.Лактация.Периоди.Грижи за млечните жлези.
4.Деца на изключително кърмене.Болници приятели на бебето – филм.

IV.Психологична подготовка
1.Депресия след раждането – защо възниква и как да я преодолеем.

Можете да посетите избрана от вас тема , както и допълнително лекции по желание:
Обезболяване на раждането.Видове упойки.Секцио Цезарея.
Бащите също са добре дошли.

Лектор: ак.Иванка Вълкова